โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 21/02/2019 15:28:05      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.1000 31.1700
  United States USD 50 31.0500 31.1700
  United States USD 20-5 30.9500 31.0700
  United States USD 1 30.4000 30.9700
European Union EUR 500-100 35.2000 35.3500
  European Union EUR 50-5 35.1000 35.3500
United Kingdom GBP 50 40.5000 40.7000
  United Kingdom GBP 20-5 40.4000 40.7000
Switzerland CHF 30.9500 31.1000
Australia AUD 22.1000 22.3000
Japan JPY 0.2820 0.2845
Malaysia MYR 100-50 7.5900 7.6300
  Malaysia MYR 10-5 7.4900 7.6300
  Malaysia MYR 1 6.5900 7.5300
Singapore 1000 23.0000 23.1000
Singapore 100-1 22.9500 23.1000
Hong Kong HKD 3.9700 4.0100
Denmark DKK 4.6700 4.7100
Norway NOK 3.5800 3.6100
Sweden SEK 3.2900 3.3300
Taiwan TWD 1.0150 1.0250
Korea KRW 50000-5000 0.0273 0.0276
  Korea KRW 1000 0.0253 0.0276
China CNY 4.6000 4.6300
Philippines PHP 0.6000 0.6150
New Zealand NZD 21.4000 21.6500
Canada CAD 23.4500 23.6500
Vietnam VND : 1000 1.3500 1.4000
India INR 0.4250 0.4500
Indonesia IDR : 1000 2.1900 2.2500
United Arab Emirate AED 8.4000 8.5500
Saudi Arabia SAR 8.1500 8.3500
Qatar QAR 8.2500 8.4500
Oman OMR 80.0000 82.0000
Bahrain BHD 81.4000 82.4000
Kuwait KWD 101.2000 102.9000
Russian RUB 0.4650 0.4800
Scotland SCO 39.3000 40.2000
Macao MOP 3.8500 4.0000
South Africa ZAR 2.1000 2.2500