โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 22/11/2017 15:30:41      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.7000 32.7300
  United States USD 50 32.6500 32.7300
  United States USD 20-5 32.5000 32.6300
  United States USD 1 32.0000 32.5300
European Union EUR 500-100 38.3500 38.5000
  European Union EUR 50-5 38.2500 38.5000
United Kingdom GBP 50 43.2500 43.4500
  United Kingdom GBP 20-5 43.1500 43.4500
Switzerland CHF 32.9500 33.0500
Australia AUD 24.7500 24.8500
Japan JPY 0.2910 0.2925
Malaysia MYR 100-50 7.8500 7.9000
  Malaysia MYR 10-5 7.7500 7.9000
  Malaysia MYR 1 6.7500 7.9000
Singapore 1000 24.1000 24.2500
Singapore 100-1 24.0500 24.2500
Hong Kong HKD 4.1900 4.2200
Denmark DKK 5.1300 5.1600
Norway NOK 3.9500 3.9800
Sweden SEK 3.8500 3.8800
Taiwan TWD 1.1150 1.1300
Korea KRW 50000-5000 0.0295 0.0298
  Korea KRW 1000 0.0275 0.0298
China CNY 4.9000 4.9300
Philippines PHP 0.6300 0.6500
New Zealand NZD 22.5000 22.9000
Canada CAD 25.5000 25.8500
Vietnam VND : 1000 1.4400 1.4700
India INR 0.4800 0.5000
Indonesia IDR : 1000 2.4300 2.4700
United Arab Emirate AED 8.8000 9.0000
Saudi Arabia SAR 8.6000 8.8000
Qatar QAR 8.6000 8.9000
Oman OMR 84.8000 85.3000
Bahrain BHD 85.6000 86.3000
Kuwait KWD 107.3000 108.1000
Russian RUB 0.5400 0.5600
Scotland SCO 42.2000 43.1000
Macao MOP 4.0800 4.1200
South Africa ZAR 2.2500 2.3500