โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

หมายเลข 02-2331208 ขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดทำการเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 - 16 เมษายน

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 17/06/2019 17:34:25      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.2300 31.2800
  United States USD 50 31.1800 31.2800
  United States USD 20-5 31.0800 31.1800
  United States USD 1 30.5300 31.0800
European Union EUR 500-100 34.9000 35.1000
  European Union EUR 50-5 34.8000 35.1000
United Kingdom GBP 50 39.5500 39.8500
  United Kingdom GBP 20-5 39.4500 39.8500
Switzerland CHF 31.1000 31.2500
Australia AUD 21.3500 21.5000
Japan JPY 0.2865 0.2875
Malaysia MYR 100-50 7.4500 7.4900
  Malaysia MYR 10-5 7.2500 7.4900
  Malaysia MYR 1 6.4500 7.3900
Singapore 1000 22.7500 22.8500
Singapore 100-1 22.7000 22.8500
Hong Kong HKD 3.9800 4.0100
Denmark DKK 4.6400 4.6800
Norway NOK 3.5500 3.5800
Sweden SEK 3.2500 3.2900
Taiwan TWD 0.9900 1.0050
Korea KRW 50000-5000 0.0260 0.0263
  Korea KRW 1000 0.0240 0.0263
China CNY 4.4700 4.5000
Philippines PHP 0.5900 0.6100
New Zealand NZD 20.4000 20.7000
Canada CAD 23.2500 23.4500
Vietnam VND : 1000 1.3200 1.3600
India INR 0.4300 0.4400
Indonesia IDR : 1000 2.1900 2.2500
United Arab Emirate AED 8.3500 8.5000
Saudi Arabia SAR 8.1500 8.3000
Qatar QAR 8.2500 8.4000
Oman OMR 80.1000 81.2000
Bahrain BHD 81.2000 82.0000
Kuwait KWD 101.0000 102.0000
Russian RUB 0.4800 0.5000
Scotland SCO 38.8000 39.7000
Macao MOP 3.8000 3.8800
South Africa ZAR 2.1000 2.1900