โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 10/12/2018 09:55:28      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.7000 32.7800
  United States USD 50 32.6500 32.7800
  United States USD 20-5 32.5500 32.6800
  United States USD 1 32.0000 32.5800
European Union EUR 500-100 37.2500 37.4500
  European Union EUR 50-5 37.1500 37.4500
United Kingdom GBP 50 41.6000 42.0000
  United Kingdom GBP 20-5 41.5000 42.0000
Switzerland CHF 32.3000 33.1500
Australia AUD 23.5000 23.6500
Japan JPY 0.2905 0.2920
Malaysia MYR 100-50 7.8300 7.8600
  Malaysia MYR 10-5 7.6300 7.8600
  Malaysia MYR 1 6.6300 7.7600
Singapore 1000 23.8500 23.9500
Singapore 100-1 23.8000 23.9500
Hong Kong HKD 4.1900 4.2100
Denmark DKK 4.9700 5.0000
Norway NOK 3.8200 3.8500
Sweden SEK 3.6000 3.6300
Taiwan TWD 1.0900 1.1000
Korea KRW 50000-5000 0.0288 0.0290
  Korea KRW 1000 0.0268 0.0290
China CNY 4.7300 4.7600
Philippines PHP 0.6150 0.6300
New Zealand NZD 22.5500 22.7500
Canada CAD 24.5500 24.7000
Vietnam VND : 1000 1.4100 1.4400
India INR 0.4400 0.4550
Indonesia IDR : 1000 2.2200 2.2800
United Arab Emirate AED 8.8000 8.9000
Saudi Arabia SAR 8.5500 8.7000
Qatar QAR 8.7500 8.9000
Oman OMR 84.2000 84.9000
Bahrain BHD 85.7000 86.5000
Kuwait KWD 106.2000 107.2000
Russian RUB 0.4800 0.5000
Scotland SCO 41.0000 41.8000
Macao MOP 4.0500 4.1100
South Africa ZAR 2.2300 2.3000