โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 21/06/2018 17:11:31      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 32.8900 32.9500
  United States USD 50 32.8400 32.9500
  United States USD 20-5 32.7400 32.8500
  United States USD 1 32.2900 32.7500
European Union EUR 500-100 37.9000 38.0000
  European Union EUR 50-5 37.8000 38.0000
United Kingdom GBP 50 43.1500 43.4000
  United Kingdom GBP 20-5 43.0500 43.4000
Switzerland CHF 32.8500 32.9500
Australia AUD 24.1000 24.2500
Japan JPY 0.2965 0.2980
Malaysia MYR 100-50 8.0600 8.1000
  Malaysia MYR 10-5 7.9600 8.1000
  Malaysia MYR 1 6.9600 8.0000
Singapore 1000 24.0500 24.1500
Singapore 100-1 24.0000 24.1500
Hong Kong HKD 4.1800 4.2000
Denmark DKK 5.0500 5.0800
Norway NOK 3.9800 4.0100
Sweden SEK 3.6600 3.6900
Taiwan TWD 1.0750 1.0900
Korea KRW 50000-5000 0.0295 0.0297
  Korea KRW 1000 0.0275 0.0297
China CNY 5.0300 5.0500
Philippines PHP 0.5950 0.6150
New Zealand NZD 22.3500 22.7000
Canada CAD 24.6000 24.8500
Vietnam VND : 1000 1.3900 1.4200
India INR 0.4550 0.4700
Indonesia IDR : 1000 2.3100 2.3500
United Arab Emirate AED 8.7500 8.8500
Saudi Arabia SAR 8.5000 8.6500
Qatar QAR 8.5500 8.7500
Oman OMR 83.4000 84.1000
Bahrain BHD 84.6000 85.6000
Kuwait KWD 105.9000 106.9000
Russian RUB 0.5150 0.5250
Scotland SCO 42.1000 42.8000
Macao MOP 3.8200 3.9500
South Africa ZAR 2.4500 2.5200