โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 20/02/2018 15:21:47      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.4400 31.4900
  United States USD 50 31.3900 31.4900
  United States USD 20-5 31.2400 31.3900
  United States USD 1 30.7400 31.2900
European Union EUR 500-100 38.8000 38.9500
  European Union EUR 50-5 38.7000 38.9500
United Kingdom GBP 50 43.8000 43.9000
  United Kingdom GBP 20-5 43.7000 43.9000
Switzerland CHF 33.6500 33.7500
Australia AUD 24.7500 24.9000
Japan JPY 0.2940 0.2950
Malaysia MYR 100-50 7.9700 8.0100
  Malaysia MYR 10-5 7.8700 8.0100
  Malaysia MYR 1 6.8700 7.9100
Singapore 1000 23.8000 23.9000
Singapore 100-1 23.7500 23.9000
Hong Kong HKD 4.0000 4.0200
Denmark DKK 5.1900 5.2200
Norway NOK 3.9900 4.0200
Sweden SEK 3.8900 3.9200
Taiwan TWD 1.0650 1.0750
Korea KRW 50000-5000 0.0286 0.0289
  Korea KRW 1000 0.0266 0.0289
China CNY 4.9500 4.9700
Philippines PHP 0.6050 0.6250
New Zealand NZD 23.0000 23.1500
Canada CAD 24.8500 25.0000
Vietnam VND : 1000 1.3700 1.4100
India INR 0.4850 0.4950
Indonesia IDR : 1000 2.3000 2.3700
United Arab Emirate AED 8.3500 8.5000
Saudi Arabia SAR 8.1500 8.3500
Qatar QAR 8.3500 8.5000
Oman OMR 80.3000 81.2000
Bahrain BHD 81.7000 82.5000
Kuwait KWD 102.4000 103.8000
Russian RUB 0.5300 0.5500
Scotland SCO 42.6000 43.5000
Macao MOP 3.9000 4.0000
South Africa ZAR 2.4500 2.5300