โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 21/09/2017 13:31:14      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 33.0800 33.1200
  United States USD 50 33.0300 33.1200
  United States USD 20-5 32.8800 33.0200
  United States USD 1 32.3800 32.9200
European Union EUR 500-100 39.3000 39.5000
  European Union EUR 50-5 39.2000 39.5000
United Kingdom GBP 50 44.5500 44.7000
  United Kingdom GBP 20-5 44.4500 44.7000
Switzerland CHF 34.0500 34.2500
Australia AUD 26.3000 26.4500
Japan JPY 0.2975 0.2995
Malaysia MYR 100-50 7.8100 7.8600
  Malaysia MYR 10-5 7.7100 7.8600
  Malaysia MYR 1 6.8100 7.7600
Singapore 1000 24.4000 24.5500
Singapore 100-1 24.3500 24.5500
Hong Kong HKD 4.2300 4.2600
Denmark DKK 5.2400 5.2800
Norway NOK 4.1700 4.2000
Sweden SEK 4.0900 4.1200
Taiwan TWD 1.1300 1.1400
Korea KRW 50000-5000 0.0293 0.0295
  Korea KRW 1000 0.0273 0.0295
China CNY 4.9900 5.0200
Philippines PHP 0.6400 0.6600
New Zealand NZD 24.1500 24.3500
Canada CAD 26.9000 27.2000
Vietnam VND : 1000 1.4400 1.4600
India INR 0.5050 0.5150
Indonesia IDR : 1000 2.5000 2.5500
United Arab Emirate AED 8.8500 9.0000
Saudi Arabia SAR 8.6500 8.8000
Qatar QAR 8.8000 9.0000
Oman OMR 85.0000 85.6500
Bahrain BHD 86.4000 87.2000
Kuwait KWD 108.0000 108.8000
Russian RUB 0.5600 0.5800
Scotland SCO 43.0000 44.0000
Macao MOP 4.0300 4.1300
South Africa ZAR 2.4600 2.5200