โปรดแสดงพาสปอร์ตเมื่อต้องการซื้อ และบัตรประชาชนเมื่อต้องการขายเงินต่างประเทศ

Please show the passport to exchange the money

หมายเลข 02-2331208 ขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดทำการเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 - 16 เมษายน

อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดติดต่อทางร้านสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน

Last Update: 20/04/2019 14:40:00      

EXCHANGE RATE
COUNTRY CURRENCY DENOM BUY SELL
United States USD 100 31.7400 31.7900
  United States USD 50 31.6900 31.7900
  United States USD 20-5 31.5900 31.6900
  United States USD 1 31.0400 31.5900
European Union EUR 500-100 35.6500 35.7500
  European Union EUR 50-5 35.5500 35.7500
United Kingdom GBP 50 41.2500 41.5000
  United Kingdom GBP 20-5 41.1500 41.5000
Switzerland CHF 31.3000 31.4500
Australia AUD 22.5500 22.7000
Japan JPY 0.2840 0.2855
Malaysia MYR 100-50 7.6400 7.6800
  Malaysia MYR 10-5 7.5400 7.6800
  Malaysia MYR 1 6.6400 7.5800
Singapore 1000 23.3500 23.4500
Singapore 100-1 23.3000 23.4500
Hong Kong HKD 4.0400 4.0600
Denmark DKK 4.7400 4.7700
Norway NOK 3.6900 3.7200
Sweden SEK 3.3600 3.4000
Taiwan TWD 1.0300 1.0400
Korea KRW 50000-5000 0.0280 0.0282
  Korea KRW 1000 0.0260 0.0282
China CNY 4.7100 4.7300
Philippines PHP 0.6100 0.6250
New Zealand NZD 21.3500 21.6500
Canada CAD 23.6500 23.8000
Vietnam VND : 1000 1.3600 1.3900
India INR 0.4450 0.4600
Indonesia IDR : 1000 2.2300 2.2800
United Arab Emirate AED 8.4500 8.6000
Saudi Arabia SAR 8.2500 8.4000
Qatar QAR 8.4500 8.6000
Oman OMR 81.2000 82.0000
Bahrain BHD 82.6000 83.4000
Kuwait KWD 102.2000 103.2000
Russian RUB 0.4900 0.5050
Scotland SCO 40.2000 41.2000
Macao MOP 3.8300 3.9300
South Africa ZAR 2.1300 2.2500